Language
689
hr.news

To je otpadništvo, a ne raskol - kardinal Burke

Sadašnja se Crkva nalazi u otpadništvu od vjere - ne u raskolu, rekao je kardinal Raymond Burke za TheWandererPress.com (17. siječnja). Biskupi, svećenici i laici "učinkovito su napustili katoličku …