EON
41

Zamojskie Powstanie …. Drugie po Powstaniu Warszawskim 44

D Z I E S I Ą T K I "J E D W A B N Y C H" Zagłada Zamojszczyzny Czy żydowskie” Jedwabne" i książki J. Grossa są po to by zakrzyczeć bolesny KRZYK tysięcy polskich ofiar...........(.....) PACYFIKACJ…