EON
130

Dialog „O kapłaństwie” św. Jana Złotoustego

Św. Jan Złotousty (ὁ Χρυσόστομος) (ok. 347–407) – wielki ojciec i doktor Kościoła Wschodniego – pozostawił po sobie niezwykle bogatą spuściznę pisarską1. Ze wszystkich dzieł jego autorstwa największą…More
Św. Jan Złotousty (ὁ Χρυσόστομος) (ok. 347–407) – wielki ojciec i doktor Kościoła Wschodniego – pozostawił po sobie niezwykle bogatą spuściznę pisarską1. Ze wszystkich dzieł jego autorstwa największą popularność zyskał krótki dialog „O kapłaństwie” (Περὶ ἱερωσύνης; De sacerdotio)2.
Ten składający się z kolejnych sześciu mów (λόγοι) utwór został napisany najprawdopodobniej w 386 roku. Miejscem akcji jest Antiochia Syryjska, która w IV wieku stanowiła jeden z najważniejszych ośrodków życia chrześcijańskiego. W tym właśnie mieście rozwinęła się tzw. antiocheńska szkoła teologii, w której główny nacisk kładziono na dosłowne i historyczne wyjaśnianie Pisma świętego. Do jej najwybitniejszych przedstawicieli należał nauczyciel św. Jana – Diodor z Tarsu.
Treścią dialogu jest zapis rozmowy, jaką św. Jan miał odbyć ze swoim najlepszym przyjacielem Bazylim3. Przez kilka lat wspólnie oddawali się modlitwie, kontemplacji i surowej ascezie w górach niedaleko Antiochii, coraz bardziej zbliżając się …More
Tina 13 likes this.