Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations

Modlitba za pápeža.

😇 Modlime sa za nášho Veľkňaza Františka (nech ho Pán ochraňuje, aby darom Ducha Svätého spravoval a riadil celú Cirkev). Všetci sa chvíľu v tichosti modlia. Všemohúci Bože, vo svojej prozreteľnosti …More
😇 Modlime sa za nášho Veľkňaza Františka
(nech ho Pán ochraňuje,
aby darom Ducha Svätého spravoval a riadil celú Cirkev).
Všetci sa chvíľu v tichosti modlia.
Všemohúci Bože, vo svojej prozreteľnosti
postavil si na čelo apoštolov svätého Petra
a na ňom si vybudoval svoju Cirkev;
ochraňuj nášho pápeža Františka, ktorého si ustanovil za Petrovho nástupcu, a daj, aby bol tvojmu ľudu viditeľným základom a zdrojom jednoty vo viere a vzájomnej láske. Skrze Krista, nášho Pána. R. Amen.
Ladislav Bajza
Mali by ste sa modliť aj za jeho úmysly ,ako "bojovník" Coburg s "vizionármi" z Dechtíc.