Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations

Kňaz urážaný preto, že uviedol zjavné: Potrat je horší ako zneužitie

Otec Richard Bucci z Natick, na ostrove Rode Island, uviedol, že potrat, ktorý vždy zabíja ľudský život, je horší zločin ako sexuálne zneužívanie. Potom, čo to Bucci uviedol pred miestnou televíznou …