vi.news
22

Độc quyền: Có phải Vatican sắp công nhận Bruno Cornacchiola?

Tòa Ân Giải Tối Cao đã ban hành một sắc lệnh ngày 12 tháng 3, rằng vào mỗi ngày 12 tháng 4 trong suốt bảy năm, một ân xá toàn thể cho những người đến thăm hang động Ba đài phun nước, Rome, nơi Đức …