01:05

Grzegorz Braun - spot #1. Konfederacja - wolny wybór wolnych ludzi

www.youtube.com/watch Jak wesprzeć finansowo kampanię wyborczą? Przelew bankowy powinien być dokonany z wykorzystaniem następujących danych: - adresat przelewu: Konfederacja Wolność i Niepodległo…More
www.youtube.com/watch Jak wesprzeć finansowo kampanię wyborczą? Przelew bankowy powinien być dokonany z wykorzystaniem następujących danych: - adresat przelewu: Konfederacja Wolność i Niepodległość 00-549 Warszawa ul. Piękna 24/26A - numer rachunku bankowego adresata: 38 1020 1026 0000 1802 0395 5127 - tytuł przelewu: * Darowizna; jestem obywatelem polskim, mieszkam w Polsce, na kampanię Korony lub * Darowizna; jestem obywatelem polskim, mieszkam w Polsce, na kandydata: Grzegorz Braun - nadawca przelewu musi wpisać swój adres zamieszkania - brak adresu skutkuje zwrotem darowanej kwoty Ustawowe zasady wsparcia kampanii wyborczej: - wpłat może dokonywać wyłącznie - osoba fizyczna - na stałe zamieszkała w Polsce - za pomocą przelewu bankowego z konta osobistego Materiał wyborczy sfinansowany przez KW Konfederacja Wolność i Niepodległość