Language
27
fil.news

Vatican Tinanggihan ang Protestanteng Komunyon sa Alemanya

Ang Kongregasyon para sa Doktrina ng Pananampalataya ay nagpadala ng liham na tinatanggihang muli ang hindi pa kailan mang naiilathalang dokumento ng mga obispong Aleman na pinapayagan ang …
fil.news mentioned this post in Francis Pinayagan ang Alemang Intercommunion Gamit ang Kanyang Pirma.