vi.news
32

Hai trăm linh mục bắt đầu tuyệt thực để chống lại hồng y

Gần 200 linh mục của Tổng giáo phận Syro-Malabar Ernakulam ở Kerala, Ấn Độ, vào ngày thứ Năm đã bắt đầu một cuộc tuyệt thực vô hạn tại nhà của Hồng y George Alencherry, yêu cầu ông từ chức. Alencherr…