Maria Jan Kowalski
I znowu Rycerka Chrystusa Króla
Znowu [pozdrawiam
ELZBIETA SPITALNIAK likes this.