Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!

Oddanosť prvých päť sobôt v mesiaci - už dnes

Oddanosť prvých päť sobôt v mesiaci - už dnes Päť prvých sobôt Úcta k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a pobožnosť prvých sobôt podľa fatimských zjavení 13. júna 1917 Panna Mária vo Fatime povedala:…
paduánský likes this.
Pavol IV Boh jasné povedal Židom, že sú Božím ľudom - vyvolený národ. Ako to dopadlo? Židia ukrižovali Ježiša Krista.
To len ma margo petrovych kľúčov.
apredsasatoci zatrpknutosť?
Prečo myslíš?
apredsasatoci chýba v tých komentároch nádej,láska a viera.
Neviem reagovať na pocity a emócie.
Skús oponovať Božím Slovom.
apredsasatoci ZJV 20, 12 Videl som mŕtvych, veľkých i malých; stáli pred trónom a otvorili sa knihy. Otvorila sa aj iná kniha, kniha života. A mŕtvi boli súdení z toho, čo bolo zapísané v knihách podľa ich skutkov.

Prečo sa vzrušovať a radovať sa z toho,že niekto to bude mať ťahšie pri súde?
Mates5485 likes this.