vi.news
25

Tất cả chúng ta đều mắc sai lầm - Những lời sáo rỗng từ Giáo hoàng Francis

"Chúa luôn tha thứ cho chúng ta, Ngài không bao giờ mệt mỏi," Giáo hoàng Francis đã viết cho các tù nhân trên đảo Gorgona, Ý, trong một lá thư được truyền đạt bởi Hồng y Ernest Simoni, gốc ở Albania,…