vi.news
40

Francis đã phá vỡ mọi kỷ lục

Francis đã tạo ra nhiều vị thánh hơn tất cả các giáo hoàng được gộp lại kể từ khi Sixtus X thành lập Hội chúng Nghi thức vào năm 1588, viết TrueNumbers.it (ngày 2 tháng 1). Hội chúng này, cho đến …