vi.news
61

Bolsonaro cấm tư tưởng giới khỏi trường học, chính trị

"Chúng tôi sẽ chiến đấu với ý thức hệ giới tính," Tổng thống Brazil, Jair Bolsonaro, tuyên bố tại lễ nhậm chức vào ngày 1 tháng 1. Vào ngày 3 tháng 9, ông tweet rằng ông đã ra lệnh cho Bộ Giáo dục, "…