Language
04:29
4 4 1.2K
jadwiska
SUPLIKACJE
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny,- zmiłuj się nad nami!
Od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas Panie! (3x)
Od nagłej a niespodziewanej śmierci, zachowaj nas Panie!
Abyś nieprzyjaciół Kościoła świętego upokorzyć raczył- wysłuchaj nas Panie!
My grzeszni, Ciebie Boże prosimy- przepuść nam Panie!
My grzeszni, Ciebie Boże prosimy- wysłuchaj nas Panie!
My grzeszni, … More
mkatana
«Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie...» (Mt 5,11-12)
oczy_szeroko_otwarte
Łzy wypłakaliśmy...

Panie, mój Boże, wołam do Ciebie we dnie,
żalę się przed Tobą w nocy.
Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa,
nakłoń ucha na moje wołanie
/Ps.88/


To jest wasza godzina i panowanie ciemności
/Łk 22, 53/

***


Koronka na ulicach miast świata za prześladowanych chrześcijan na Bliskim Wschodzie i za …

+++
Slawek
Homilia Jana Pawła II, wygłoszona w Koloseum, 7 maja 2000 r., w czasie nabożeństwa ku czci męczenników XX w.
«Ucisk, jakiego nie było, odkąd powstały narody...»
Krew męczenników jest jak ziarno siewne

„Jeżeli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity” (J 12,24). W słowach tych, wypowiedzianych w przededniu Swojej męki, Jezus … More