Language
04:16
719
Glory to God

Zachovaj zákon a zákon zachová teba

Zachovaj zákon a zákon zachová teba + Eliáš Patriarcha Byzantského katolíckeho patriarchátu More