Ostrzeżenie - Wielkie Miłosierdzie Boże i ostatni ratunek dla zatwardziałych grzeszników! - Halina …

[…] Będzie to pierwszy Sąd Boży w czasie którego, każda osoba na Świecie od lat 6-ciu, zobaczy siebie tak jak Bóg ją widzi. W ciągu 15-minut każdy zobaczy swoje grzechy, wszystkie dobre i złe …More
[…] Będzie to pierwszy Sąd Boży w czasie którego, każda osoba na Świecie od lat 6-ciu, zobaczy siebie tak jak Bóg ją widzi. W ciągu 15-minut każdy zobaczy swoje grzechy, wszystkie dobre i złe uczynki popełnione w ciągu swojego życia, oraz miejsce na które zasłużył gdyby w danej chwili umarł czyli Niebo, Czyściec lub piekło.
Czytam dalej: isidorium.com/…/ostrzezenie-wie…