Language
3 213
Victory

Advent 2018, metanoia – ortodoxie

Proč je církev v současné době v tak hluboké krizi? Velkou vinu na tom má aggiornamento Jana XXIII. a postkoncilní duch. Co by proto v této době adventní, v době pokání, měli konat biskupové, kněží …