Language
05:10:56
3 1.1K
Adrienne123

o. Stanisław Przepierski - cała rozmowa

Wywiad do filmu "Proroctwo" przeprowadzony z o. Stanisławem Przepierskim. Jest to cała rozmowa.