vi.news
41

Gänswein có phải là nhân vật phản diện?

Marco Tosatti (ngày 15 tháng 1) đã công bố một bình luận của giám mục Vatican đã nghỉ hưu X về câu chuyện Ratzinger/Sarah. X loại trừ rằng Sarah đã phạm sai lầm và chỉ ra rằng thư ký của Benedict, …