Language
1 354
hr.news

FSSPX: "Strana koja se suprotstavlja dogovoru s Rimom preuzela je vodstvo"

U Bratstvu sv. Pija X. strana koja se suprotstavlja dogovoru s Rimom preuzela je vodstvo, prema francuskom novinaru Jean-Marieu Guénoisu. Za LeFigaro.fr (12. srpnja) napisao je da izbor (11. srpnj…
IHSTrient
Sa vakvim clancima se samo zbunjuje javnost. Radije malo manje objavljivati nego neke stvari Koje su za sada tesko dokazati. Svako dobro