vi.news
40

Linh mục già nhảy "Floss Dance" trong Phép ban Thánh Thể đầu tiên (Video)

Mặc trang phục thánh lễ đầy đủ, Cha Con Cronin khuấy động hội chúng của mình bằng cách nhảy "floss dance" vào cuối Phép ban Thánh thể ngày 19 tháng 5. Cronin là một giám tuyển trong nhà thờ St Mary …