vi.news
52

Tổng giám mục Anh hùng của Brazil chiến đấu chống lại „Loài Rồng mang tên chủ nghĩa truyền thống"

Theo Aparecida, Tổng giám mục Orlando Brandes, 75 tuổi, Brazil, "cánh hữu" là những kẻ bạo lực và bất công. Đây là nội dung của một "bài giảng" được gửi tới 40.000 người Công giáo tại Lễ Đức Mẹ Apare…