vi.news
39

Giám mục cảnh báo về Hội Tam điểm, chủ nghĩa Rosicrucian, và phù thủy

Ở một số giáo xứ, hội đồng giáo xứ và các tổ chức giáo phận, "ngày càng có nhiều" người có trách nhiệm thuộc về hội Tam Điểm, chủ nghĩa Rosicrucian, và phù thủy, Giám mục Abraham Kome Bouallo, 50 …