Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
prawy.pl
mk2017
2

Dopust Boży, czyli dlaczego Bóg dopuszcza zło na świecie – Prawy.pl

Występowanie zła i cierpienia jest czymś, co najtrudniej pogodzić nam z prawdą o tym, że Bóg jest wszechmocny i sprawuje opatrzność nad wszystkim. …
mk2017
Św. Katarzyna ze Sieny uważała nawet, że obecna pomyślność wielu złych ludzi i ciężki los wielu ludzi dobrej woli jest także wyrazem sprawiedliwości Bożej. Bóg pozwala nacieszyć się życiem tym, którzy przez wieczność będą pokutować. Doświadcza zaś przez kilkadziesiąt lat tych, którzy będą dzięki temu cieszyć się szczęściem bez końca.
mk2017
Ks. Piotr Skarga głosił, że należy podejmować dobrowolne pokuty i umartwienia, aby w ten sposób zadośćuczynić za swoje grzechy i wyręczyć w tym Pana Boga, który w przeciwnym razie musi nałożyć na nas kary. Kary te mogą być nałożone albo w tym życiu, albo w przyszłym, w czyśćcu lub w piekle. Wymaga tego porządek Bożej sprawiedliwości. Gdyby bowiem Bóg nie był sprawiedliwy nie byłby też miłosierny.