vi.news
26

Lời tuyên bố của Francis: Golgotha là sự "chối bỏ hoàn toàn" lời hứa của Chúa

Đức Mẹ đã đối mặt với Golgotha sự "chối bỏ hoàn toàn" lời hứa của thiên thần Gabriel rằng con trai bà sẽ được trao ngai vàng của David, Đức Giáo hoàng Francis đã cầu nguyện trong ngày Chủ nhật Lễ Lá …