vi.news
50

Giáo hoàng Thương cảm phát minh ra tội lỗi mới - Ai mắc phải nó là một "phát xít"

Francis muốn tạo ra một "tội lỗi sinh thái chống lại ngôi nhà chung của chúng ta" và tuyên bố giới thiệu điều này vào Giáo lý. Phát biểu với Hiệp hội Luật Hình sự (ngày 15 tháng 11), Francis cho biết…