Sestra Agnes Sasagawa, z Akity, prijala v posledných týždňoch nové posolstvo prostredníctvom anjela…

Sestra Agnes Sasagawa, z Akity, prijala v posledných týždňoch nové posolstvo prostredníctvom anjela s výzvou na pokánie Podľa správy ENTW, sestra Agnes Sasagawa, ktorá v roku 1973 prijala pri troch …More
Sestra Agnes Sasagawa, z Akity, prijala v posledných týždňoch nové posolstvo prostredníctvom anjela s výzvou na pokánie
Podľa správy ENTW, sestra Agnes Sasagawa, ktorá v roku 1973 prijala pri troch rôznych príležitostiach posolstvo od Panny Márie, prijala v posledných týždňoch nové posolstvo prostredníctvom anjela. Oznámila to spolusestre M. a dovolila jej, aby o tom informovala.
Biskup Schneider: Cirkev musí za akty modloslužobníctva na Synode konať pokánie

alianciazanedelu.sk/archiv/4585
»6. októbra o 3.30 zjavil sa mi ten istý anjel, ktorý sa mi zjavil pred tridsiatimi rokmi. Povedal mi najskôr vec, ktorá sa týka len mňa «.
To, čo je dobré oznámiť všetkým, sú nasledujúce slová:
„Posypte sa popolom a prosím vás, modlite sa každý deň kajúcne ruženec. Ty, sestra Sasagawo, buď ako dieťa a každý deň prines, prosím, nejakú obeť „.
Spolusestra M. sa spýtala: »Môžem to povedať všetkým?« Sestra Sasagawa súhlasila a dodala: »Modlite sa, aby som bola schopná stať sa ako dieťa a prinášať …More
Anton Čulen
zaba and 3 more users like this.
zaba likes this.
Roberto 55 likes this.
Mates5485 likes this.
Libor Halik likes this.
Anton Čulen
Roberto 55 likes this.