vi.news
35

Francis phê phán chính việc mình làm: "Các bạn nghĩ gì về các giáo sĩ nữ?"

Chúa mong đợi "sự đồng điệu" của Giáo hội trong thiên niên kỷ thứ ba, Francis nói với Ủy ban Thần học Quốc tế (29 tháng 11). Ông cảm ơn Ủy ban về một tài liệu gần đây về sự đồng bộ, "Ngày nay, người …