vi.news
47

"Cảm xúc": Francis biện minh cho sự phung phí Thánh tích của Thánh Peter

Giáo Hoàng Francis đã giải thích trong một lá thư ngày 13 tháng 9 gửi cho Tổ phụ Chính thống giáo Hy Lạp Bartholomew của Constantinople việc trao tặng của chín mảnh xương của Thánh Peter tới Hội Ly …