Language
Zosiasamosia

Papież Franciszek- Najgorszy pontyfikat w historii Kościoła.

Jeśli jest jeden człowiek na ziemi którego słuchają katolicy, to jest nim papież, dlatego apostazja będzie musiała być narzucona od góry. www.youtube.com/watch
biniobill
Quas Primas 5 godziny temu rozpacza:
Film na YT SKASOWANY! www.youtube.com/watch
--------------
Widzę, że się nawet na Youtube zorientowali się o szkodliwości bezczelnego kłamstwa
O FAŁSZYWYCH PROROKACH - KS: GRZEGORZ ŚNIADOCH

www.youtube.com/watch
Croisade
Zgadzam się .Szatan wie,że żeby zniszczyć Kościół od środka musi odgórnie narzucić katolikom niekatolickie myślenie.
predex
Były chyba gorsze, szczególnie dla Polski,20 klątw na naszych królow,wswzystkich do Jagiełły włącznie.

Tego nie robili kosmici tylko papieże.
predex
Co wymagać od ciężko chorago, nawet nie może klękać, kolejny kandydat na emeryta Papieża.
Tymoteusz
„Jeśli jako kryterium sądu ustanowimy wierność Pismu Świętemu i nauczaniu Kościoła, które jest podstawowym obowiązkiem każdego Papieża, to pontyfikat Bergoglio jest prawdopodobnie najbardziej katastrofalny w dwutysiącletniej historii Kościoła.”
Chmura
Szukam osób chętnych do postu o chlebie i wodzie w intencji arcybiskupa Gądeckiego :) zgodnie z orędziami Żywego Płomienia :)
Poświęćmy się kochani, choćby ze względu na ten szczególny czas Wielkiego Postu :) jeśli się ktoś zdecyduje to proszę bardzo o kontakt ze mną: paniwracz@wp.pl
Bóg przeklina posoborowych czcicieli szatana!!!
"Wnikliwość" Franciszka oznacza "pozwolenie na grzech"

KATOLIKI CICHO SIEDZĄ.. A TU DRAMAT DEMONTAŻU ŚWIĘTEJ WIARY KATOLICKIEJ I JEJ PODSTAW !

ŚWIĘTOŚĆ I NIEROZERWALNOŚĆ MAŁŻEŃSTWA USTANOWIONA PRZEZ BOGA SAMEGO - ZAGROŻONA ,,WIDZI MI SIĘ,, HEREZJAMI PRZYBŁĘDY Z ARGENTYNY !!!

KS. PIOTRA SKARGA:


,,A najszkodliwsi są katolic… More
"Wnikliwość" Franciszka oznacza "pozwolenie na grzech"

Pozwolenie cudzołożnikom na przyjmowanie Komunii Świętej jest narzędziem, które ma pozwolić na wprowadzenie w łonie Kościoła rozwodów i zezwolenia na pozamałżeńskie stosunki seksualne, uważa bp. Athanasius Schneider.
św. Augustyn:

"Ani w zamęcie pogaństwa,

ani w poprawkach heretyckich,

ani w bezwładzie odszczepieńców,

ani w zaślepieniu żydowskim nie należy szukać religii:

lecz u tych jedynie, którzy noszą miano
chrześcijan katolickich, czyli prawowiernych, tj. strzegą integralności wiary i idą prostą drogą".
POZWOLĘ SOBIE ZAMIEŚCIĆ CAŁOŚĆ WYPOWIEDZI...

PŁAKAĆ KATOLICY.. MODLIĆ SIĘ I POKUTOWAĆ W INTENCJI ODNOWY PAPIESTWA, POWROTU DO PRAWDZIWEJ KATOLICKIEJ WIARY !


"Wnikliwość" Franciszka oznacza "pozwolenie na grzech"

Antonio Socci w książce Ostatnie proroctwo (wydawnictwo Aromat Słowa, Kraków 2016) zawarł list otwarty do papieża Franciszka (str. 81 - 205).

Autor nawiązuje do … More
A ja czekam na BOŻEGO PAPIEŻA,

STRAŻNIKA SŁOWA BOŻEGO I CAŁEGO DEPOZYTU NIENARUSZALNEJ WIARY !!

PEŁNEGO DARU BOJAŹNI BOŻEJ,

BŁOGOSŁAWIĄCEGO LUDOWI NA KAŻDYM KROKU,

KLĘKAJĄCEGO PRZED PANEM NASZYM ZBAWICIELEM JEZUSEM CHRYSTUSEM

GŁOSZĄCEGO JEZUSA CHRYSTUSA: POGANOM, ŻYDOM, I NIEWIERZĄCYM !

ROZDAJĄCEGO KOMUNIĘ ŚWIĘTĄ Z NAJWIĘKSZĄ CZCIĄ WIERNYM…
More
MSZA ŚWIĘTA JEST NAJPEWNIEJSZYM ŚRODKIEM OTRZYMANIA ŁASK BOŻYCH
Anna Katarzyna Emmerich o "nowym kościele":

"Wybudowali wielki, osobliwy, kuriozalny kościół, który miał obejmować wszystkie wyznania na równych prawach:

ewangelicy,

katolicy

i wszystkie sekty

– prawdziwa wspólnota bezbożników z jednym pasterzem i jedną owczarnią.


Miał tam być papież, płatny papież, pozbawiony … More
Anna Katarzyna Emmerich o "nowym kościele":

"Ujrzałam jak w Niemczech pośród duchownych kierujących się światową mądrością i oświeconych protestantów tworzą się plany połączenia wyznań religijnych, zniesienia władzy papieskiej..." (s. 346).
MSZA ŚWIĘTA JEST NAJPEWNIEJSZYM ŚRODKIEM OTRZYMANIA ŁASK BOŻYCH
Anna Katarzyna Emmerich o "nowym kościele":

"Kiedy mam widzenie Kościoła jako całości, zawsze widzę od północno-zachodniej strony głęboką, czarną otchłań, do której nie dociera żaden promień światła i czuję, że jest to piekło.

(...) Oni nie są w prawowicie założonym, żywym Kościele, stanowiącym jedność z Kościołem Walczą… More
Anna Katarzyna Emmerich o "nowym kościele":

"Chcą wprowadzić na urzędy złych biskupów. Na tym samym miejscu chcą przekształcić katolicki Kościół w luterański zbór"
(s. 299).
Rafał_Ovile
Kardynałowie mogli 1. wesprzeć papieża BXVI 2. wybrać kogoś innego i 3. nie dopuścić do papieskiej bigamii gdy Franciszek i inni mieli wątpliwości co do współ -egzystencji 2 papieży. Teraz powinni to ponaprawiać "pro bono Ecclesiae".