Zarys angelologii (23 z 23). Opętanie.

2 Votes 3. Szatan działa poprzez opętanie. Opętanie polega, zdaniem Diekampa-Jüssena,[1] na tym, iż zły duch posiada ciało ludzkie i posługuje się nim tak, jak dusza ciałem (obsessio, possessio) …
ŚW.FILOMENA likes this.