Language
Kościół to my ! i tylko my poprzez przebudzenie i przeciwstawienie się posoborowym sługom diabła zmianom liturgii i Nauki KK-go możemy powrócił na Łono Boga .
To nie kryzys -to schizma i schizma i odejście od Boga a przejście na stronę lucyfera ! prawdziwy KK- tylko w Tradycji .