Language
31
vi.news

Hồng Y Vienna bảo vệ vũ công đồng tính trên hàng rào bàn thờ của Thánh đường

Đó "không phải là cách không phù hợp" khi sử dụng Nhà thờ Vienna cho một cảnh trong chương trình Jedermann reloaded, Dr Dorothee Bauer, người phát ngôn của Hồng y Vienna ủng hộ đồng tính, Schonborn…