CD. TWORZENIA JEDNEJ ŚWIATOWEJ RELIGII: „Braterstwo” pod specjalnym nadzorem. Powołano międzyre…

W poniedziałek kraje arabskie oraz Włochy i Hiszpania powołały do życia komitet międzyreligijny, mający za zadanie wdrożenie w życie Dokumentu o ludzkim braterstwie, podpisanego 4 lutego br. przez …
niewolnicaMaryi likes this.
ŚW.FILOMENA likes this.