Ponovno: protestantsko-"katolička" koncelebracija u Španjolskoj

Otac Juan de Jesús Báez i engleski anglikanski svećenik Lenny Lancaster zajedno su predsjedali euharistijom Novus Orda na Svi svete u župi Utjelovljenja u Alori, Španjolska. Slična ismijavanja ovog …