vi.news
41

Bí mật giáo hoàng? Tất cả các chi tiết về cuộc bầu cử của Francis đã được tiết lộ

Cuốn sách của Gerard O’Connell, "Cuộc bầu cử của Giáo hoàng Francis"(2019) chứa tất cả các chi tiết "bí mật" về cuộc bầu cử của Francis. Sau lượt phiếu đầu tiên cuộc đua bắt đầu giữa Bergoglio và