pch24.pl
szuirad1

„Prosimy o modlitwę i świadectwo wiary”. List Stowarzyszenia „Marsz Niepodległości” do duchownych

„Was, Czcigodni Adresaci, ustanowił Wszechmogący Bóg pasterzami naszych dusz, ale ten sam Bóg upomniał się w naszych sumieniach o publiczne świadectw…