"A Ty, czy masz już...?"

Cytując Pana Leszka, u którego kupuje warzywa, a który jest typowym, wspaniałym polskim, jak ja to mówię, człowiekiem ziemi, typowym męskim, surowym, ale o gołębim sercu i wielkiej tak naprawdę …