Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!

O záverečnom dokumente zo Synody o Amazónii (agentúry Kaht.net KAP)

Synoda o Amazónii za viri probati a celostnú ekológiu Vatikán, 27.10.2019 (kath.net/KAP) 025 686 – Hlasovaním za povolenie ženatých kňazov - viri probati – v odľahlých regiónoch sa skončila Synoda …
Vzhľadom na diakonát žien dokument veľmi opatrne konštatuje, že sa pri poradách viackrát požadoval. Návrh pripustenia diakoniek však synoda explicitne nepodporila. Text však obsahuje želanie, aby sa záležitosť prediskutovala s komisiou pre skúmanie diakonátu ženy, ktorú pápež založil v r. 2016. (Tá však prišla k záveru, že úrad svätených diakoniek v Cirkvi nikdy nebol.)


zdravý …More
Vzhľadom na diakonát žien dokument veľmi opatrne konštatuje, že sa pri poradách viackrát požadoval. Návrh pripustenia diakoniek však synoda explicitne nepodporila. Text však obsahuje želanie, aby sa záležitosť prediskutovala s komisiou pre skúmanie diakonátu ženy, ktorú pápež založil v r. 2016. (Tá však prišla k záveru, že úrad svätených diakoniek v Cirkvi nikdy nebol.)


zdravý rozum zvíťazil a vieru potvrdil
Coburg
Nový „amazonský obrad“
Explicitne sa navrhuje nový „amazonský obrad“, ktorý má na to založená komisia preveriť a pripraviť! Nový obrad nastúpi po boku 23 už existujúcich obradov v Katolíckej cirkvi a bude vyjadrovať „liturgické, teologické, disciplinárne a duchovné dedičstvo Amazónie“.

Nuž počkajme si na nový "amazonský" obrad. Čo to bude za šamanizmus.
zaba and 3 more users like this.
zaba likes this.
PetraB likes this.
Mates5485 likes this.
Cascia likes this.