Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Tylko Prezydent Potocki może uratować Polskę. Prezydent Duda zmarnował 5 lat na bezsensowna walkę z Rosja i realizoweanie obcych interesow niepolskich.More
Tylko Prezydent Potocki może uratować Polskę.
Prezydent Duda zmarnował 5 lat na bezsensowna walkę z Rosja i realizoweanie obcych interesow niepolskich.
wordpress.com
predex
6

Pięć lat nieróbstwa Dudy « Dziennik gajowego Maruchy

Mam wrażenie, że rządy w Polsce mają niepolską centralę, centrale poza Polską, że polityka Polska uprawiana jest nie za polskie pieniądze. Mija 5 …
predex
Pięć lat nieróbstwa Dudy.Kolejne 5 lat straconych dla POlski nas czeka
Posted by Marucha w dniu 2020-02-28 (Piątek)
Mam wrażenie, że rządy w Polsce mają niepolską centralę, centrale poza Polską, że polityka Polska uprawiana jest nie za polskie pieniądze.
Mija 5 lat od wskazania i mianowania Andrzeja Dudy prezydentem Polski. Pięć lat zmarnowanych. Pięć lat nieróbstwa, propagandy, pokrzykiwania, …More
Pięć lat nieróbstwa Dudy.Kolejne 5 lat straconych dla POlski nas czeka
Posted by Marucha w dniu 2020-02-28 (Piątek)
Mam wrażenie, że rządy w Polsce mają niepolską centralę, centrale poza Polską, że polityka Polska uprawiana jest nie za polskie pieniądze.
Mija 5 lat od wskazania i mianowania Andrzeja Dudy prezydentem Polski. Pięć lat zmarnowanych. Pięć lat nieróbstwa, propagandy, pokrzykiwania, służba ideologii antypolskiej polityki Jarosława Kaczyńskiego.
A. Duda był i jest klasycznym ,,mężem” politycznym J. Kaczyńskiego, ponieważ to J. Kaczyński wyznaczał cele polityczne w Polsce, cele polityki, które bezwzględnie służą interesom określonych środowisk w USA i Izraela oraz banderowskiej Ukrainie.
Służba tych panów, skupiała się przed wszystkim na prowadzeniu obrzydliwej, brutalnej wojny medialnej i politycznej przeciwko Rosji w interesie określonych w/w środowisk z tzw. ,,zachodu”, a wszelkie wewnętrzne awantury polityczne miały na celu odwracać uwagę od spraw zasadniczych, czyli podstępnego niszczenia państwowości polskiej na rzecz budowy rządów światowych.
Pięć lat mija prezydentury A. Dudy, który nie miał i nie ma własnej filozofii Państwa Polskiego, nie wie, czy nie chce wiedzieć w jakim ustroju politycznym funkcjonuje, człowiek bez wizji, bez własnego zdania. A. Duda żyje w politycznym chaosie, politycznym matrixie, strasznie się męczy z powodu tego, że musi być aktorem – amatorem przed ludźmi i tylko w pewnych kręgach społecznych udaje mu się być wymuszonym, wiarygodnym aktorem i grać role, które są dla niego niezrozumiałe.
To Jarosław Kaczyński był przez te 5 lat faktycznym rezydentem Polski, a A. Duda takim słupem politycznym i przedłużeniem ręki J. Kaczyńskiego w budowie Państwa Polin.
Nadmienić należy, że pierwszym posunięciem prezydentury A. Dudy było wsparcie finansowe banderowskich rządów na Ukrainie kwotą ponad 4 mld zł. W czyim interesie to zrobił – na pewno nie w interesie rodzin ofiar ludobójstwa banderowskiego na kresach.
Przez pięć lat udawał, że pamięta o ludobójstwie na Polakach na kresach, ale praktycznie pacyfikował środowiska antybanderowskie w Polsce, które domagały się prawdy i rozliczeń ludobójstwa na kresach. A. Duda w tych sprawach nie zrobił NIC. Tak nie postępuje mąż stanu – Prezydent. Tak postępuje wyrafinowany szkodnik Narodu Polskiego.
Andrzej Duda odpowiada za klęskę polityki wschodniej, której nie ma z powodu realizowania przez A. Dudę polityki zagranicznej w Polsce w interesie określonych środowisk korporacyjnych z USA, czego dowodem jest podpisywanie dokumentów na kolanach, w pół zgięty u swojego mocodawcy D. Trumpa. Dokumenty, które są szkodliwe i bez znaczenia dla Polski w przyszłości.
Andrzej Duda jako zwierzchnik Sił Zbrojnych RP, praktycznie oddał swoje zwierzchnictwo na rzecz dowódców wojsk okupacyjnych w Polsce z USA w ramach NATO, gdzie w sposób podstępny oddal Wojsko Polskie w ręce okupanta z USA.
Andrzej Duda nie reaguje na haniebne i szkodliwe zakupy przez skompromitowanych, marionetkowych ministrów obrony, uzbrojenia w fabrykach zbrojeniowych w USA oraz sprzętu wojskowego na rzecz wyposażenia Armii NATO-wskiej w Polsce. Zakupiony sprzęt z pieniędzy polskich podatników, to nic innego, jak ,,mordowanie” polskiego przemysłu zbrojeniowego, polskiej myśli technicznej. Zakupy sprzętu wojskowego odbywają się bez przetargu, bez offsetu, bez technologii, po zawyżonej cenie. To A. Duda wraz z MON przyczynia się do okradania Polski celem oczekiwanego wsparcia politycznego od swoich mocodawców z USA i Izraela.
Zgoda A. Dudy na okupacje terytorium Polski przez wojska amerykańskie za pieniądze polskiego podatnika, budowy, tzw. ,,tarczy antyatomowej”, budowy obcych baz wojskowych na terytorium Polski za pieniądze polskiego podatnika w celu dalszego zwiększania obcych wojsk w Polsce, to w praktyce oznacza przyznania się do braku własnej strategii obronnej własnego terytorium oraz braku własnego wojska. Tak nie postępuje Prezydent, tak postępują rezydenci obcych interesów Polsce.
Andrzej Duda, nie ma wiedzy, albo udaje, że jej nie ma, o polityce energetycznej Polski. Patrzy z przymrużeniem oka, jak wyjątkowy szkodnik Piotr Naimski działa w interesie światowych korporacji energetycznych z USA, które stają się super monopolistami w dostawach do Polski drogiego gazu i ropy, kosztem własnego wydobycia. Wysokie koszty energetyczne , uderzają w gospodarkę narodową i gospodarkę rodzinną. To korporacyjne firmy światowe z USA stają się monopolistami energetycznymi w Polsce.
Co to za zmiana??? Gdzie jawność życia politycznego w Polsce, dlaczego konsumenci nie mają prawa wiedzieć za jaką cenę firmy z USA sprowadzają gaz i ropę do Polski. Dlaczego takie oszustwo toleruje A. Duda?
Andrzej Duda nie interesuje się polskimi zasobami naturalnymi ziemi. Od wielu lat trwa rabunek polskich zasobów naturalnych, rozdawane są na prawo i lewo koncesje na wydobywanie z polskiej ziemi zasobów naturalnych. A. Duda nie podjął się zadania inwentaryzacji Polskich zasobów naturalnych, jak również inwentaryzacji majątku narodowego, tego jeszcze nie rozkradzionego. Min. w tym celu było powołanie Narodowej Strategii Rozwoju przy prezydencie. Skończyło się to kompromitacją, ciałem bez uzasadnienia ekonomicznego, nieróbstwem, napychaniem kieszeni swojemu ojcu oraz znajomym. To ogromny wstyd, że nawet tak prostego postulatu nie potrafił zrealizować w interesie społecznym.
Prezydent nie reagował na nepotyczne rządy w Polsce, gdzie karierowiczostwo, pycha, cenzura, korupcja na ogromną skalę, wyjątkowo kwitną.
Reasumując, A. Duda dał się poznać jako człowiek niesamodzielny, czy to w polityce wewnętrznej czy zewnętrznej, bez wizji Państwa Polskiego, bez charyzmy Patrioty Polskiego. Jego wiernopoddańcze decyzje w sprawach międzynarodowych budzą przeraźliwy strach przed całkowitym oddaniem Polski na rzecz określonych środowisk politycznych z USA i Izraela. Mam wrażenie, że rządy w Polsce mają niepolską centralę, centrale po za Polską, że polityka Polska uprawiana jest nie za polskie pieniądze.
Wykonywanie przez A. Dudę poleceń tych środowisk w realizacji ich interesów w Polsce musi być rozliczone. Andrzej Duda wykonujący polecenia neokonserwatystów z USA tzw. ,,jastrzębi wojennych”, dąży wraz z nimi do ewentualnej wojny z Rosją na naszym Polskim terytorium w interesie światowych korporacji przemysłu zbrojeniowego i energetycznego. Każda, choć trochę samodzielna władza oddala groźby wojen na swoim terytorium, oprócz A. Dudy, który wraz z kierującymi antypolską partią PIS, przybliża swoimi działaniami groźbę wojny.
Jarosław Kaczyński wraz z swoim pomocnikiem Andrzejem Dudą z terytorium Polski chcą uczynić wielki poligon wojenny. Takie działania A. Dudy polegające na wspieraniu obcych interesów w Polsce, są działaniami wyjątkowo niebezpiecznymi dla istnienia Polski i Narodu Polskiego.
Jarosław Kaczynski i jego pomocnik Andrzej Duda, to dwie marionetkowe postacie obcych rządów w Polsce, od zadań specjalnych obcego interesu. Taka polityka, robi z Polaków niewolników w ich własnym kraju a z Polski kraj satelicki. Dobitnie świadczy to, że Polska pod rządami Kaczyńskiego staje się ,,państwem teoretycznym”, Państwem bez mężów stanu, Państwem w dalszej perspektywie do całkowitej samolikwidacji o ile nic się nie zmieni 10 maja 2020 roku.
Zygmunt Wrzodak
Sk-ice 25.03.2020 rok.

wrzodakz.neon24.pl/post/153341,piec-lat…
NIKT GO POWAŻNIE NIE TRAKTUJE, JEST JAK UCZNIAK PRZY DOROSŁYCH.
,,pierwszym posunięciem prezydentury A. Dudy było wsparcie finansowe banderowskich rządów na Ukrainie kwotą ponad 4 mld zł. W czyim interesie to zrobił – na pewno nie w interesie rodzin ofiar ludobójstwa banderowskiego na kresach.,,

W lutym 1943 roku UPA (Ukraińska Powstańcza Armia) rozpoczęła masową eksterminację ludności polskiej mieszkającej na Wołyniu. W wyniku „rzezi wołyńskiej” śmierć …
More
,,pierwszym posunięciem prezydentury A. Dudy było wsparcie finansowe banderowskich rządów na Ukrainie kwotą ponad 4 mld zł. W czyim interesie to zrobił – na pewno nie w interesie rodzin ofiar ludobójstwa banderowskiego na kresach.,,

W lutym 1943 roku UPA (Ukraińska Powstańcza Armia) rozpoczęła masową eksterminację ludności polskiej mieszkającej na Wołyniu. W wyniku „rzezi wołyńskiej” śmierć poniosło 50-60 tysięcy Polaków i około 2,5 tysiąca Ukraińców. Poniżej prezentujemy 362. sposoby na torturowanie i mordowanie obywateli Polski, stosowane przez UPA i współpracującej z nią ludności ukraińskiej.


Wbijanie dużego i grubego gwoździa do czaszki głowy.

Zdzieranie z głowy włosów ze skórą (skalpowanie).

Zadawanie ciosu obuchem siekiery w czaszkę głowy.

Zadawanie ciosu obuchem siekiery w czoło.

Wyrzynanie na czole „orła”.

Wbijanie bagnetu w skroń głowy.

Wyłupywanie jednego oka.

Wybieranie obu oczu.

Obcinanie nosa.

Obcinanie jednego ucha.

Obrzynanie obydwu uszu.

Przebijanie zaostrzonym grubym drutem ucha na wylot drugiego ucha.

Obrzynanie warg.

Obcinanie języka.

Pieczenie żywcem w piecu chlebowym.

Podrzynanie gardła i wyciąganie przez otwór języka na zewnątrz.

Podrzynanie gardła i wkładanie do otworu szmaty.

Wybijanie zębów.

Łamanie szczęki.

Rozrywanie ust od ucha do ucha.

Kneblowanie ust pakułami przy transporcie jeszcze żywych ofiar.

Podcinanie szyi nożem lub sierpem.

Zadawanie ciosu siekierą w szyję.

Pionowe rozrąbywanie siekierą głowy.

Skręcanie głowy do tyłu.

Robienie miazgi z głowy przez wkładanie głowy w ściski zaciskane śrubą.

Obcinanie głowy sierpem.

Obcinanie głowy kosą.

Odrąbywanie głowy siekierą.

Zadawanie ran kłutych w głowie.

Cięcie i ściąganie wąskich pasów skóry z pleców.

Zadawanie innych ran ciętych na plecach.

Zadawanie ciosów bagnetem w plecy.

Łamanie kości żeber klatki piersiowej.

Zadawanie ciosu nożem lub bagnetem w serce lub okolice serca.

Zadawanie ran kłutych nożem lub bagnetem w pierś.

Obcinanie kobietom piersi sierpem.

Obcinanie kobietom piersi i posypywanie ran solą.

Obrzynanie sierpem genitalii ofiarom płci męskiej.

Przecinanie tułowia na wpół piłą ciesielską.

Zadawanie ran kłutych brzucha nożem lub bagnetem.

Przebijanie brzucha ciężarnej kobiecie bagnetem.

Rozcinanie brzucha i wyciąganie jelit na zewnątrz u dorosłych.

Rozcinanie brzucha kobiecie w zaawansowanej ciąży i w miejsce wyjętego płodu, wkładanie np. żywego kota i zaszywanie brzucha.

Rozcinanie brzucha i wlewanie do wnętrza wrzątku – kipiącej wody.

Rozcinanie brzucha i wkładanie do jego wnętrza kamieni oraz wrzucanie do rzeki.

Rozcinanie kobietom ciężarnym brzucha i wrzucanie do niego potłuczonego szkła.

Wyrywanie żył od pachwy, aż do stóp.

Wkładane do pochwy – vaginy rozżarzonego żelaza.

Wkładanie do vaginy szyszek sosny od strony wierzchołka.

Wkładanie do vaginy zaostrzonego kołka i przepychanie go aż do gardła, na wylot.

Rozcinanie kobietom przodu tułowia ogrodniczym scyzorykiem, od vaginy, aż po szyję i pozostawienie wnętrzności na zewnątrz.

Wieszanie ofiar za wnętrzności.

Wkładanie do vaginy szklanej butelki i jej rozbicie.

Wkładanie do anusa szklanej butelki i jej stłuczenie.

Rozcinanie brzucha i wsypywanie do wnętrza karmy dla zgłodniałych świń tzw. osypki, który to pokarm wyrywały razem z jelitami i innymi i wnętrznościami.

Odrąbywanie siekierą jednej ręki.

Odrąbywanie siekierą obydwu rąk.

Przebijanie dłoni nożem.

Obcinanie palców u ręki nożem.

Obcinanie dłoni.

Przypalanie wewnętrznej strony dłoni na gorącym blacie kuchni węglowej.

Odrąbywanie pięty.

Odrąbywanie stopy powyżej kości piętowej.

Łamanie kości rąk w kilku miejscach tępym narzędziem.

Łamanie kości nóg w kilku miejscach tępym narzędziem.

Przecinanie tułowia na wpół piłą ciesielską, obłożonego z dwóch stron deskami.

Przecinanie tułowia na wpół specjalną piłą drewnianą.

Obcinanie piłą obu nóg.

Posypywanie związanych nóg rozżarzonym węglem.

Przebijanie gwoździami rąk do stołu, a stóp do podłogi.

Przybijanie w kościele na krzyżu rąk i nóg gwoździami.

Zadawanie ciosów siekierą w tył głowy, ofiarom ułożonym uprzednio twarzą do podłogi.

Zadawanie ciosów siekierą na całym tułowiu.

Rąbanie siekierą tułowia na części.

Łamanie na żywo kości nóg i rąk w tzw. kieracie.

Przybijanie nożem do stołu języczka małego dziecka, które później wisiało na nim.

Krajanie dziecka nożem na kawałki i rozrzucanie ich wokół.

Rozpruwanie brzuszka dzieciom.

Przybijanie bagnetem małego dziecka do stołu.

Wieszanie dziecka płci męskiej za genitalia na klamce drzwi.

Łamanie stawów nóg dziecka.

Łamanie stawów rąk dziecka.

Zaduszenie dziecka przez narzucenie na nie różnych szmat.

Wrzucanie do głębinowych studni małych dzieci żywcem.

Wrzucanie dziecka w płomienie ognia palącego się budynku.

Rozbijanie główki niemowlęcia przez wzięcie go za nóżki i uderzenie o ścianę lub piec.

Powieszenie za nogi zakonnika pod amboną w kościele.

Wbijanie dziecka na pal.

Powieszenie na drzewie kobiety do góry nogami i znęcanie się nad nią poprzez odcięcie piersi i języka, rozcięcie brzucha i wybieranie oczu oraz odcinanie nożami kawałków ciała.

Przybijanie gwoździami małego dziecka do drzwi.

Wieszanie na drzewie głową do góry.

Wieszanie na drzewie nogami do góry.

Wieszanie na drzewie nogami do góry i osmalanie głowy od dołu ogniem zapalonego pod głową ogniska.

Zrzucanie w dół ze skały.

Topienie w rzece.

Topienie poprzez wrzucenie do głębinowej studni.

Topienie w studni i narzucanie na ofiarę kamieni.

Zadźganie widłami, a potem pieczenie kawałków ciała na ognisku.

Wrzucenie dorosłego w płomienie ogniska na polanie leśnej, wokół którego ukraińskie dziewczęta śpiewały i tańczyły przy dźwiękach harmonii.

Wbijanie zaostrzonego koła do brzucha na wylot i utwierdzanie go w ziemi.

Przywiązanie do drzewa człowieka i strzelanie do niego jak do tarczy strzelniczej.

Prowadzenie nago lub w bieliźnie na mrozie.

Duszenie przez skręcanie namydlonym sznurem zawieszonym na szyici zwanym arkanem.

Wleczenie po ulicy tułowia przy pomocy sznura zaciśniętego na szyi.

Przywiązanie nóg kobiety do dwóch drzew oraz rąk ponad głową i rozcinanie brzucha od krocza do piersi.

Rozrywanie tułowia przy pomocy łańcuchów.

Wleczenie po ziemi przywiązanego do pojazdu konnego.

Wleczenie po ulicy matki z trojgiem dzieci, przywiązanych do wozu o zaprzęgu konnym w ten sposób, że jedną nogę matki przywiązano łańcuchem do wozu, a do drugiej nogi matki jedną nogę najstarszego dziecka, a do drugiej nogi najstarszego dziecka przywiązano nogę młodszej go dziecka, a do drugiej nogi młodszego dziecka przywiązano nogę dziecka najmłodszego.

Przebicie tułowia na wylot lufą karabinu.

Ściskanie ofiary drutem kolczastym.

Ściskanie drutem kolczastym dwóch ofiar razem.

Ściskanie więcej ofiar razem drutem kolczastym.

Periodyczne zaciskanie tułowia drutem kolczastym i co kilka godzin polewanie ofiary zimną wodą w celu odzyskania przytomności i odczuwaj nią bólu i cierpienia.

Zakopywanie ofiary do ziemi na stojąco po szyję i w takim stanie jej pozostawienie.

Zakopywanie żywcem do ziemi po szyję i ścinanie później głowy kosą.

Rozrywanie tułowia na wpół przez konie.

Rozrywanie tułowia na wpół poprzez przywiązanie ofiary do dwóch przygiętych drzew i następnie ich uwolnienie.

Wrzucanie dorosłych w płomienie ognia palącego się budynku.

Podpalenie ofiary oblanej uprzednio naftą.

Okładanie ofiary dookoła słomą – snopem i jej podpalenie, czyniąc w ten sposób tzw. pochodnię Nerona.

Wbijanie noża w plecy i pozostawienie go w ciele ofiary.

Wbijanie niemowlęcia na widły i wrzucanie go w płomienie ognia.

Wyrzynanie żyletkami skóry z twarzy.

Wbijanie dębowych kołków pomiędzy żebra.

Wieszanie na kolczastym drucie.

Zdzieranie z ciała skóry i zalewanie rany atramentem oraz oblewanie jej wrzącą wodą.

Zadawanie dzieciom tyle ciosów nożem, ile ofiara miała lat.

Wycinanie na czole znaku krzyża w obrządku łacińskim.

Wieszanie dzieci na drucie kolczastym.

Stosowanie tzw. chińskiej tortury, tj. bicie po piętach żelaznym prętem.

Wieszanie ofiary na drucie telefonicznym. Oznaczało to w umownym zbrodniczym słownictwie banderowskim – „robić telefon”.

Odrzynanie głowy od tułowia piłą ciesielską.

Rozbieranie ofiary do naga oraz nakazywanie tańczenia na lodzie i strzelanie po nogach, a rannych spychanie do przerębli pod lód.

Wyrywanie obcęgami paznokci.

Bicie kijami i drewnianymi pałkami po całym ciele.

Przypalanie ofiary płomieniami świecy.

Skrępowanie rąk i nóg drutem kolczastym, a na szyję zakładanie linki z pętlą – jak do wieszania, a koniec linki uwiązany na sztywno do skrępowanych na plecach rąk, tak, że najmniejszy ruch rękami zaciskał pętlę na szyi. Kiedy torturowany tracił przytomność, oprawcy oblewali go zimną wodą.

Układanie ofiar rzędem twarzą do ziemi i dokonywanie zabójstwa strzałem w okolice serca.

Wbijanie kilku i więcej gwoździ do czaszki głowy.

Rozrywanie małych dzieci za nóżki i wrzucanie ich do studni.

Rozcięcie ust kosą i włożenie kartki z ukraińskim napisem: „Będziesz miał Polskę od morza do morza”.

Uderzenie łomem w głowę niemowlęcia.

Odcięcie siekierą nóżki i rączki kilkuletniemu dziecku, a następnie głowy.

Mordowanie sposobem „garrota” znanym inkwizytorom średniowiecza – przy pomocy żelaznej obręczy zaciskanej na szyi katowanego, dopóki nie złamią się kręgi szyjne. Częstokroć żelazną obręcz zastępował sznur zaciągany na szyi i zaciskany za pomocą kołka. Człowiek ginął w straszliwych mękach. Oprawcy OUN-UPA nazywali to – „krępulcy”.

Wyrywanie ofiarom rzepki kolanowej.

Wieszanie przy pomocy tzw. chodzącej szubienicy, którą stanowił niekiedy członek OUN-UPA, który oprócz pistoletu, czy pistoletu maszynowego nosił przy sobie rzemienną pętlę, którą znienacka od tyłu zarzucał ofierze na szyję, a potem podciągnąwszy ją do góry przez ramię, odrywał od ziemi i tak długo trzymał, dopóki ta nie wyzionęła ducha rta jego plecach.

Odrąbywanie główek dzieciom.

Przestrzelenie obydwu nóg, wykłucie oczu, po kawałeczku obcinanie rąk, uszu, warg, wyrywanie z piersi serca, rozbicie kolbą karabinu głowy i jej oderżnięcie.

Rozcinanie brzucha, wyłamywanie rąk, dobijanie kołkami.

Przeżynanie ofiary na trzy części.

Wykręcanie rąk i nóg, wyrywanie włosów i wykluwanie oczu.

Ukrzyżowanie księży rzymsko – katolickich na krzyżach misyjnych.

Zakopywanie do ziemi żywcem.

Wiązanie rozżarzonym (rozpalonym do czerwoności) drutem.

Sadzanie ofiary na gorącym tzw. blacie kuchni węglowej.

Wkładanie drzazg pod paznokcie.

Cięcie i ściąganie pasa skóry z dołu z okolicy kręgosłupa ku górze, przez nawijanie skóry na patyk wzdłuż kręgosłupa, poprzez kark i głowę aż do czoła.

Zabijanie dzieci przez uderzanie głową o ścianę.

Zabijanie dzieci przez uderzanie głową o drzewo.

Rąbanie ofiary siekierą na trzy części.

Zabijanie drewnianymi kołkami.

Wycinanie znaków krzyża na ciele wraz z obcinaniem języka i uszu.

Przywiązywanie drutem kolczastym kamienia u szyi i topienie ofiary w nurtach rzeki.

Rąbanie kilkumiesięcznego dziecka siekierą na cztery części.

Wycinanie krzyża na czole i rozdarcie ciała na strzępy.

Krępowanie małżonków razem drutem kolczastym i wrzucanie ich żywcem do rzeki.

Zasypywanie ofiary gorącą szlaką z pieca centralnego ogrzewania.

Przybijanie ojca i syna gwoździami do podłogi.

Kładzenie na podłodze i kolejno odrąbywanie im głów.

Odrąbywanie siekierą głowy poprzez zęby.

Rozcinanie brzucha ciężarnym kobietom i wybieranie płodu.

Zamurowywanie dzieci żywcem w piwnicach klasztoru karmelitańskiego w Wiśniowcu.

Zdzieranie żywcem skóry ofiary i polewanie otwartej rany wrzątkiem.

Przywiązywanie do belki nóg kilkakrotnie zgwałconej dziewczyny i zanurzanie ofiary w studni głową w dół.

Roztrzaskanie głowy kolbą karabinu.

Nasadzanie małych dzieci na ogrodzeniowe zaostrzone sztachety.

Wrzucanie do dołu po wykopanym torfie, skrępowanej ofiary z uwiązanym kamieniem u szyi, gdzie następowało utonięcie.

Przywiązywanie ofiar drutem kolczastym za szyję do słupków, przy których męczyli się i umierali z wykrwawienia się.

Przywiązywanie ofiar do końskich ogonów i wleczenie ich po drodze kilka, a nawet niekiedy kilkanaście kilometrów, aż do zgonu.

Poćwiartowanie ofiary, a jej szczątki rozrzucanie na drodze.

Rozdeptywanie główki niemowlęcia z wyrywaniem rączki i nóżek i przypinaniem napisu w języku ukraińskim: „Polski Orzeł”.

Mordowanie ofiar przy użyciu różnych narzędzi.

Wiązanie ofiar drutem kolczastym i wrzucanie ich do studni.

Odrąbywanie na pniu głowy toporem i przez uniesienie jej do góry, pokazywanie innym oprawcom.

Podrzynanie szyi i cięcie nożem piersi ofiary.

Zabijanie nożem dziecka, a następnie rozbijanie główki siekierą.

Rozpłatanie brzemiennej kobiecie brzucha i wycięcie na plecach pasa skóry.

Gwałcenie młodej dziewczyny przez trzy dni i wrzucenie ciała do suchej studni głębinowej w lesie.

Wydłubanie oczu, obcięcie języka, rąk i nóg i podparcie korpusem drzwi domu.

Wiązanie drutem kolczastym i wrzucenie ofiar w płomienie ognia.

Odrzynanie piłą głowy.

Zabijanie drągami.

Zakopywanie żywcem dorosłych i dzieci.

Mordowanie przy użyciu wideł i siekier.

Podrzucanie małych dzieci na widłach.

Zbiorowe gwałcenie kobiet do utraty życia i uprawianie nekrofilii.

Przywiązanie ofiary do drzwi i przez biesiadujących upowców – na przemian wycinanie pasów skóry i przypiekanie głowniami, aż do skonania.

Przywiązanie do zaprzęgu konnego i wleczenie ofiary po ziemi, a następnie spalenie w stodole.

Kłucie widłami, aż do utraty życia.

Zabijanie przez zgniecenie ofiary podwaliną dębową.

Wbijanie w otwarte usta żelaznego pręta i dobijanie kolbą karabinu.

Uderzanie obuchem siekiery w głowę.

Rozrywanie dzieci przywiązanych za rączki do drzewa.

Uśmiercanie dzieci trującą substancją, dawaną przymusowo do wdychania.(Wspólna zbrodnia niemiecka-ukraińsko-szowinistyczna)

Związywanie ofiar drutem kolczastym, bicie, szydzenie i naigrywanie się z nich, przed utopieniem ich w rzece.

Malowanie jajek wielkanocnych krwią polską w Wielki Piątek w 1943 r.

Przywiązywanie do drzew i podpalanie lub pozbawianie różnych części ciała.

Pieczenie ofiar żarem płonących zabudowań.

Pozbawianie życia przez wrzucanie do piwnic butelek z łatwopalnym płynem i płonących żagwi.

Kłucie ofiary aż do zgonu, nożycami do strzyżenia owiec.

Zawiązywanie pętli z drutu na szyi i ciągnięcie za koniem.

Wrzucanie żywych ofiar do studni i w ten sposób topienie ich.

Zakopywanie ofiar w ziemi do połowy tułowia i ściąganie skóry pasami, aż do uśmiercenia.

Wymuszanie picia dziegciu i znęcanie się nad ofiarami, aż do zejścia.

Sadystyczne mordowanie siekierami ofiar mających ręce związane drutem do tyłu.

Duszenie rękami nieletnich dzieci.

Wypalanie swastyki na policzku – symbolu przemocy i barbarzyństwa faszystów niemieckich – następnie związanie ofiary i utopienie w tzw. wyrobisku.

Wycięcie pępka i wyciągnięcie jelit, którymi okręcano drzewo.

Rozprucie brzucha brzemiennej kobiecie, wyjęcie płodu i wbicie go na kołek.

Wydłubanie oczu i robienie z języka tzw. „krawata”.

Przybicie kobiety gwoździami do drzwi, obcięcie jej piersi i wyprucie’ z łona wnętrzności.

Przybicie dziecka do stołu za język.

Uduszenie dziecka paskiem.

Zabijanie uderzeniami kolby karabinu w głowę.

Przybijanie ofiary kołkiem do ziemi przez brzuch.

Obnoszenie po wsi – na widok publiczny – ciała małych dzieci nabitych na widły.

Obcięcie piersi matce i siedemnastoletniej córce, następnie, krwią z ich ciał, dokonanie napisu na ścianie mieszkania w języku ukraińskim: „Śmierć Lachom!”.

Przywiązanie nagich ofiar do sań za ręce drutem kolczastym i wleczenie ich przez wieś, w końcu zarąbanie siekierami i wrzucenie do studni.

Przywiązanie do konia z rękami związanymi drutem kolczastym i wleczenie ofiary, bijąc i kłując bagnetem, aż do skonania.

Zamęczanie ofiar biciem drągami i kamieniami.

Rąbanie powolne – najpierw rąk, później nóg aby według życzenia ukraińskich szowinistów: „Polska morda dłużej się męczyła”.

Przybijanie ofiary gwoździami do ściany stodoły i co około pół godziny podawanie jej octu do ust.

Maltretowanie i gwałcenie grupy dziewcząt i kobiet, aż do zejścia i wrzucenie zwłok do szkolnej ubikacji.

Znęcanie się i żywcem wrzucanie dorosłych do studni głębinowych.

Bicie do utraty przytomności i na przemian polewanie zimną wodą ofiary, znęcanie się i wyrzucenie na śnieg i mróz.

Zabijanie widłami, a następnie porżnięcie ciała na kawałki.

Wieszanie dzieci na hakach kuchennych.

Podeptanie rannego i dobicie uderzeniem w tył głowy.

Zabijanie leżących twarzami do ziemi strzałami w tył głowy i dobijanie rannych ciosami bagnetów

Mordowanie uderzeniem w tył głowy siekierą lub wielkimi maczugami drewnianymi.

Zabijanie uderzeniem w tył głowy specjalnym młotkiem – narzędziem do zabijania zwierząt domowych w kształcie trójkąta u podstawy.

Spalenie żywcem ofiary w stogu siana, po czym zabawianie się: muzykowanie, śpiewanie i tańczenie.

Wbicie w czoło gwoździa i pozostawienie kartki w języku ukraińskim treści ; „On mnie chlebem karmił, a ja jego za to zabiłem”.

Odrąbanie jednej ręki mężowi i odcięcie piersi żonie oraz związanie drutem kolczastym obojga małżonków i powieszenie ich w studni głębinowej głowami w dół.

Przybicie ofiary za język do stodoły oraz wbicie kołka w klatkę piersiową.

Wydłubanie oczu i wycięcie języka oraz przywiązanie drutem kolczastym do drzewa głową w dół.

Związanie starca i przeprowadzenie „dla zabawy” operacji wyrostka robaczkowego rozcinając ofierze brzuch scyzorykiem. Z kolei do wnętrza napchanie mchu i zaszycie brzucha sznurkiem oraz wyrwanie języka, zbicie drągami i zakopanie płytko w ziemi i na tym miejscu rozpalenie ogniska.

Zakneblowanie ust kołkami i podziurawienie głowy oraz zaciśnięcie szyi sznurkami.

Zakopywanie żywcem kilkumiesięcznych dzieci.

Przywiązywanie do wozu konnego młodzieńca i nakazanie w czasie jazdy biec do utraty sił.

Zatłuczenie ofiary tzw. kijankami nad stawem.

Palenie żywcem ofiar zapędzonych do stodół.

Pieczenie ofiary w gorącej szlace.

Zadręczanie ofiary do utraty życia.

Wyjmowanie płodu ciężarnej kobiecie i wraz z wnętrznościami rozwieszanie go na krzakach.

Przybijanie ofiary gwoździami do desek.

Nadziewanie małego dziecka na bagnet i unoszenie ofiary do góry kręcąc nią wokół.

Rozpruwanie młodym dziewczętom brzuchów.

Wrzucenie ofiary do mrowiska, po uprzednim wydłubaniu oczu, obcięciu rąk i nóg.

Zakłuwanie widłami.

Rozpalanie ogniska na brzuchu ofiary, po uprzednim powaleniu na ziemię, związaniu, wycięciu języka, wyłupaniu oczu, wyłamaniu rąk i nóg okręceniu głowy płaszczem.

Powieszenie kobiety za nogi na drzewie, obcięcie piersi, wybranie oczu i wyciągnięcie wnętrzności z brzucha.

Wleczenie za nogi przywiązane do konia, po czym powieszenie na drzewie.

Obcięcie matce piersi i dziecku nóżki, a krwią napisanie na ścianie w języku ukraińskim: „Śmierć Lachom!”.

Zamordowanie, po czym pokrajanie ciała na kawałki, wbicie w nie widelców i ułożenie na półmisku.

Związanie drutem leśników i gajowych i wrzucenie ich w płomienie ognia dużego ogniska, po uprzednim oddawaniu na nich moczu, lżeniu i poniżaniu słownym, przy czym jedna z młodych Ukrainek załatwiła na nich swoją potrzebą fizjologiczną.

Zagrzebywanie swoich ofiar na cmentarzu padłych zwierząt.

Przywiązanie do drzewa, obcięcie języka, wydłubanie oczu i przecięcie piłą.

Nabijanie na długi bagnet dwójki małych dzieci i śmianie się że to „Polski samolot”.

Nasadzenie dwuletniego dziecka na widły i wystawienie go w oknie.

Wbijanie dziecku motyki w brzuch.

Związywanie ofiar drutem kolczastym i mordowanie ich nożami.

Rozerwanie ust ofierze, która krzyknęła: Niech żyje Polska!

Związanie drutem kolczastym i katowanie przez dwa dni.

Nasadzenie dziewięciomiesięcznego dziecka żywcem na kołek oraz nabijanie na pozostałe kołki sześciu odrąbanych główek dziecięcych.

Nabijanie dzieci na zaostrzone kołki i wrzucanie ich do studni.

Odrąbywanie główek dzieciom na pniu do rąbania drewna.

Przybicie ofiary do framugi okna.

Przywiązanie do żelaznego łóżka babci i dwójki wnucząt, oblanie benzyną i spalenie.

Pieczenie żywcem ofiary po uprzednim rozebraniu do naga, przywiązanie do drzewa i rozpalenie ogniska pod nią.

Przebijanie widłami brzucha.

Nabijanie dzieci na widły i podnoszenie do góry z ukraińskim zawołaniem do pozostałych oprawców: „Patrz! To polski Orzeł”.

Przeżynanie piłą i dla ułatwienia tej czynności siadanie przez współoprawców na głowie i nogach ofiary.

Rozprucie brzucha ciężarnej kobiecie i wyrzucenie nienarodzonego dziecka na gnojowisko z zawołaniem w języku ukraińskim: „Patrzcie jak lata polski orzeł”.

Katowanie – męczenie ofiary na raty.

Odrąbanie dwóch palców i rozcięcie głowy.

Wrzucanie rannych do dołu z wapnem.

Zmasakrowanie twarzy siekierą i odrąbanie rąk i nóg.

Przywiązanie dziewczyny do drzewa i gwałcenie, po czym włożenie do vaginy rozżarzonego żelaza.

Przybijanie matki z dziećmi do ściany z ukraińskim napisem: „Polskie orły”.

Wrzucanie do dołu ofiar żywcem i przysypywanie ich piaskiem.

Torturowanie ofiary na oczach żony i dzieci, aż do zgonu.

Wsadzanie ofiary do beczki i bicie jej kijami, aż do skonania.

Odrąbywanie po kawałku – w odcinkach około dziesięciocentymetrowych – stóp, dłoni, następnie kończyn nóg, aż do bioder, a rąk do ramion oraz posypywanie solą, a także wybieranie oczu, obcinanie nosów, uszu, zrywanie paznokci i rozcinanie brzuchów.

Wypalanie oczu rozpalonym drutem.

Rozrąbywanie głowy plastrami – po kawałku.

Przecinanie siekierami i toporami dzieci na połówki – od głowy do dołu tułowia.

Wbijanie kobietom zaostrzonego drzewca w krocze.

Palenie żywcem sprowadzanych do budynku kobiet i dzieci i wrzucanie do wnętrza eksplodujących granatów.

Przeżynanie tułowia piłą na cztery części i wykluwanie oczu oraz odcinanie języka i głowy, po czym zatknięcie głowy bez oczu i języka na żerdzi koło spalonego budynku.

Najeżdżanie końmi na leżących na ziemi.

Wrzucanie żywcem do studni głębinowej ofiar głowami w dół, po uprzednim wykłuciu nożem oczu.

Przybijanie gwoździami ofiary do desek łóżka.

Ściąganie skóry dłoni, tj. tzw. „zdejmowanie rękawiczek”, polegające na nacinaniu skóry nadgarstka ręki i zawijanie jej w dół, a niekiedy w górę.

Wycięcie na skórze pleców cyfry „105”, tj. liczby lat ofiary i jej osolenie.

Rozdeptanie główki dziecka oraz rozdarcie nóżek i rączek, pozostawiając duży napis w języku ukraińskim: „Polski orzeł”.

Wpędzanie mężczyzn do murowanej piwnicy i zabijanie ich eksplodującymi granatami.

Odrąbywanie toporem głów ofiarom na pniu do rąbania drewna, po uprzednim związaniu w tyle rąk i w dole nóg drutem kolczastym. Na pniu była kartka przymocowana drutem z napisem w języku ukraińskim: „Taka będzie śmierć wszystkim Polakom”.

Męczenie chłopczyka uwiązanego za szyję do tzw. koromysła (jarzemka do noszenia dwóch wiader wody na ramionach) i podnoszenie jednego ramienia tego koromysła do góry, razem z dzieckiem. Gdy dziecko zaczęło się dusić i wymachiwać w powietrzu rękami i nogami, stawiano je wówczas na ziemi. Był to pokaz dla grupy Ukraińców.

Wypalanie gorącym drutem znaku swastyki na policzku.

Związywanie drutem kolczastym rąk i nóg oraz wrzucenie ofiar w płomienie dużego ogniska.

Zbiorowe gwałcenie dorosłej kobiety, po czym włożenie jej w krocze rozpalonego żelaza.

Przecinanie czoła w poprzek.

Przybijanie dzieci żywcem na krzyż gwoździami do ściany.

Rozbijanie głów dziecięcych o narzędzia rolnicze.

Uderzanie w tył głowy orczykiem od wozu.

Zakopywanie rannych, jeszcze żyjących ofiar.

Rozdarcie ofiary poprzez przywiązanie jednej nogi do drzewa, a drugiej do orczyka powozu konnego i jazdą.

Wciskanie głowy rannego w gnojówkę, aż do uduszenia się.

Przybijanie wyciągniętego języka gwoździem do brody, po uprzednim wybraniu gałek ocznych.

Wbijanie całej siekiery w plecy.

Okrutne opuszczanie krwi ofiarom i napełnienie balii ludzką krwią w klasztornej piwnicy o.o. Dominikanów w Podkamieniu.

Wycięcie na czole znaku krzyża i obcinanie uszu i nosa.

Zakłuwanie bagnetem i rozpalonymi prętami żelaznymi.

Wyrwanie warkocza włosów i przekłuwanie bagnetem.

Wbijanie dorosłych mężczyzn i kobiet na zaostrzone pale zakopane! w ziemi pionowo.

Wbijanie w skroń gwoździa.

Przywiązanie księdza wyznania rzymsko-katolickiego do drzewa i do połowy przerżnięcie piłą oraz nałożenie na głowę korony plecionej z drutu kolczastego. Ofiara służyła dziewczynom jako tarcza strzelnicza.

Ukrzyżowanie na płotach – ogrodzeniach poprzez przybijanie rąk i nóg gwoździami.

Zbiorowe gwałcenie kobiet, a następnie poddanie torturom takim jak: wycięcie języka, obcięcie piersi, zdzieranie pasów skóry.

Związanie drutem kolczastym za nogi i przytroczenie do konia i ciągnięcie galopem po głazach kamiennych.

Wieszanie na drzewie za obydwie ręce i podpalenie dolnych kończyn płomieniami ognia z rozpalonego pod drzewem ogniska.

Przypalanie płomieniami świecy palców i dłoni, aż do utraty przytomności, po czym związanie i zastrzelenie.

Bicie łańcuchem i maczugą z kolcami po całym ciele ofiary ułożonej na ławce, z przerwami na polewanie jej zimną wodą dla przywrócenia przytomności, po czym powieszenie na słupie.

Krępowanie drutem kolczastym nóg i rąk oraz przez kilka dni poddawanie ofiar wymyślnym torturom, a jeszcze żyjących dobijanie siekierami.

Gwałcenie siedemnastoletniej dziewczyny na oczach jej rodziców, po czym zamordowanie wszystkich.

Wieszanie na „żurawiu” studni głębinowej.

Kładzenie ofiary na gorącym blacie kuchni węglowej i nakładanie na nią brony, po której chodzono.

Zadawanie ciosów nożem pod każde żebro, a gdy ofiara konała polewano zimną wodą z wiadra dla powrotu przytomności i ponowne zadawanie ciosów.

Wrzucanie do klozetowego szamba żywych ofiar oraz bicie żelaznym narzędziem po głowie i wciskanie ich w głąb tego szamba.

Podwieszanie pod pachy na drzewie w lesie i palenie pod ofiarą gałęzi chrustu.

Wiązanie rąk drutem i zadawanie na całym ciele ran kłutych.

Oskalpowanie – ściągnięcie skóry z głowy i twarzy – wraz z wybraniem oczu, obcięciem uszu, przecięciem krtani i wyciągnięciem przez nią języka.

Obcięcie genitaliów, wydłubanie oczu i skłucie całego ciała cienkimi igłami.

Porąbanie ośmiomiesięcznego dziecka na cztery części.

Rozbieranie do naga, związywanie ofiary drutem kolczastym i wpychanie do przerębli pod lód rzeki.

Przybicie bagnetem do stołu kilkumiesięcznego dziecka i włożenie mu do ust kawałka niedojedzonego kiszonego ogórka.

Duszenie sznurem zakładanym na szyję i zabijanie ciosem noża w serce.

Wyrywanie księżom wyznania rzymsko – katolickiego pulsujących serc z piersi, a niekiedy prezentowanie ich widzom i odliczanie na zegarku czasu trwanie agonii.

Duszenie drutem kolczastym.

Wypruwanie dzieciom wnętrzności i rozwieszanie jelit na ścianie w jakiś nieregularny sposób wraz z kartką wiszącą na gwoździu z napisem w ukraińskim języku: „Polska od morza do morza!”.

Przybijanie dzieci do ściany z rozkrzyżowanymi rękami.

Wyłamywanie dzieciom stawów rąk i nóg i przybicie martwego dziecka do stołu – na oczach dorosłych osób.

Pozbawienie życia dwudziestoma dwoma i więcej ciosami noża.

Przymocowanie tułowia do oparcia i rzucanie w nie nożami.

Wiązanie – skuwanie rąk drutem kolczastym.

Zadawanie śmiertelnych uderzeń łopatą.

Przybijanie rąk do progu mieszkania.

Przebijanie kołami dzieci na wylot.

Wleczenie ciała po ziemi za nogi związane sznurem.

Przybijanie małych dzieci dookoła grubego, przydrożnego drzewa, tworząc w ten sposób tzw. „wianuszki”.
Elkam
Kłopot z tytułem szlacheckim. Kandydat na prezydenta kłamie?

www.rp.pl/Polityka/302279887-Klopo…
Elkam
"Czy Jan Potocki zbierze 100 tys. podpisów i stanie się oficjalnym kandydatem na prezydenta, nie jest pewne. Państwowa Komisja Wyborcza na razie nie przyjęta jego zawiadomienia o utworzeniu komitetu. Trzeba dołączyć do niego co najmniej tysiąc podpisów. Potocki przedstawił ich ponad 1,8 tys., ale większość okazała się nieprawidłowa. Stwierdzono m.in. podpisy osób zmarłych.

www.rp.pl/Polityka/…More
"Czy Jan Potocki zbierze 100 tys. podpisów i stanie się oficjalnym kandydatem na prezydenta, nie jest pewne. Państwowa Komisja Wyborcza na razie nie przyjęta jego zawiadomienia o utworzeniu komitetu. Trzeba dołączyć do niego co najmniej tysiąc podpisów. Potocki przedstawił ich ponad 1,8 tys., ale większość okazała się nieprawidłowa. Stwierdzono m.in. podpisy osób zmarłych.

www.rp.pl/Polityka/302279887-Klopo…
predex
No jak polityka cos napisze to 100% prawda -sowietskaja cha cha cha.

Ale i tak napisali wiecej niz tzw niezależna, że jest on pelnoprawnym Prezydentem Polski na uchodstwie, i napisali ,że nieuznawanym , tylko nie dodali przez kogo, przez wrogów Polski.

Powtarzam , tylko Hrabia Potocki ma program Polski, reszta reprezentuje interesy obce, i to jest bnajwazniejsze.

Ja bede głosował na niego.

More
No jak polityka cos napisze to 100% prawda -sowietskaja cha cha cha.

Ale i tak napisali wiecej niz tzw niezależna, że jest on pelnoprawnym Prezydentem Polski na uchodstwie, i napisali ,że nieuznawanym , tylko nie dodali przez kogo, przez wrogów Polski.

Powtarzam , tylko Hrabia Potocki ma program Polski, reszta reprezentuje interesy obce, i to jest bnajwazniejsze.

Ja bede głosował na niego.

PIS i KOnfederaqcja okazali sie kolejnymi przebierańcami antypolskimi/.