vi.news
51

Những cái ôm và nụ hôn: Francis tiếp người vợ lẽ thứ hai của Tổng thống Argentina

Francis, 82 tuổi, vào ngày 13 tháng 12, đã tiếp Fabiola Yáñez, 38 tuổi, với những cái ôm, nụ hôn và nắm tay. Yáñez là người vợ lẽ thứ hai của tổng thống chủ nghĩa Peronist/xã hội của Argentina, ông …