oczamiduszy.pl

Modlitwa w czasie zarazy | Oczami Duszy

Ksiądz Marcin Dunin Sulgostowski był autorem „Książki do nabożeństwa dla wszystkich katolików”, którą od jego nazwiska nazywano popularnie Duninem. …
Nieprzejednany Wstecznik
... w tym trudnym czasie prosimy o modlitwę i wsparcie kleryka