vi.news
32

Giáo sĩ Do Thái: "Hiện nay" thì việc của chúng tôi để đốt cháy các nhà thờ

Sau khi Nhà thờ Đức Bà bị hỏa hoạn, Giáo sĩ Do Thái Shlomo Aviner (Claude Landauer), người Israel gốc Pháp, 76 tuổi, nói rằng, "Không có giới luật nào để thiêu rụi các nhà thờ ở nước ngoài. Tuy …