vi.news
52

Cuốn sách của Ratzinger/Sarah: Francis thấy "thực sự khó chịu", "nóng giận vô cùng"

Thật là một sai lầm khi tin rằng tất cả mọi người có nghĩa vụ phải lên tiếng chống lại Francis, Michael Matt nói tại buổi họp báo ngày 18 tháng 1 tại Acies ordata ở Munich. Matt kêu gọi một cuộc "…