vi.news
44

Thêm chi tiết về việc kết án bí mật của Hồng y Pell vô tội

Bản án nhảm nhí của Đức Hồng Y George Pell vào ngày 11 tháng 12 - theo en.news đưa tin ngày hôm qua - dựa trên phán quyết nhất trí của bồi thẩm đoàn, theo trang tin chống Giáo hội TheDailyBeast.com …