vi.news
61

Francis thúc đẩy "chủ nghĩa nhân văn toàn vẹn" để bảo vệ "Mẹ Trái Đất"

Nhu cầu về một "sự hợp tác giữa các tôn giáo" đang trở nên cấp bách hơn đối với nhân loại ngày nay, Giáo hoàng Francis nói trong cuộc họp liên tôn ngày 22 tháng 11 tại Bangkok. Nói chuyện như một …