2 pages
ľubica
2K

Medzinárodný modlitbový kongres za život 2010

V dňoch od 6. do 10. októbra 2010 sa v Ríme konal Medzinárodný modlitbový kongres za život pod názvom „A svetlo vo tmách svieti“, ktorý už po piatykrát zorganizovala organizácia Human Life Internati…More
V dňoch od 6. do 10. októbra 2010 sa v Ríme konal Medzinárodný modlitbový kongres za život pod názvom „A svetlo vo tmách svieti“, ktorý už po piatykrát zorganizovala organizácia Human Life International (HLI) z Rakúska. Konferencie sa zúčastnili predstavitelia Cirkvi a laických pro-life organizácií zo 45 krajín sveta. Zo Slovenska sa konferencie zúčastnili šéfredaktor časopisu Duchovný pastier Mgr. ThLic. Daniel Dian, vedúci Katedry filozofie a religionistiky GTF PU v Prešove doc. PhDr. Pavol Dancák, doc. MUDr. Mária Mojzešová, PhD. z Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave a z modlitbového združenia Život ako dar jeho predsedkyňa Mgr. Eva Čeřovská a Ing Elena Lehocká
@Gloria.tv:Wanda Poltawska: The teaching of John Paul II. on Shame and Nakedness
Wanda Poltawska: The teaching of John Paul II. on Shame and Nakedness
13.10.2010 23:50:37: Pro-Life-Congress in Rome 2010, speech on 7th October 2010:
Dr. Wanda Poltawska, a life-long close friend of Pope …More