Maria Jan Kowalski
Ja mam wielki sentyment do ks. Natanka.
Ale to inna historia na opowiadanie.
ELZBIETA SPITALNIAK likes this.