vi.news
15

Đức Hồng Y Tobin lăng mạ Giáo lý: Một ngôn ngữ "đầy đáng tiếc", và "gây tổn thương" đối với người …

Đài truyền hình tuyên truyền đồng tính Hoa Kỳ NBC đã hỏi Hồng y Newark Joseph Tobin vào ngày 17 tháng 4 (video dưới đây) tại sao Giáo lý Giáo hội Công giáo gọi đồng tính luyến ái là sự rối loạn về …